Vice Värd - kontoret

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com

 

Vice värd - Kontoret

 

Öppettider.

Vicevärdskontorets tillgänglighet:

telefon 010-442 56 05 med telefonsvarare

eller E-post: brf.vilbergen@telia.com

Vicevärdskontorets öppettider:

måndagar 8.30-9.00

Onsdagar 8.30-9.00 16.00- 18.00

Övrigtid efter överenskommelse.

Telefonsvarare dygnet runt för att lämna

meddelande till vicevärden.

Kontorets adress Gråbergsgatan 37 B

Copyright @ All Rights Reserved

 

Föreningens vicevärd Håkan Lundgren

svarar för kontakterna mellan styrelse

och medlemmar.

Verkställer styrelsens beslut.

Vicevärden svarar bl.a. för:

Föreningens administration och medlemsservice

Nyckelhantering

Avgiftsärenden

Uttag ur inre fond

Uthyrning av garage, P-Platser, förråd och övriga lokaler.

Ordningsfrågor

Försäkringsärenden

Information