Djur i bostadsområdet

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 011 - 21 51 60

E-post: brf.vilbergen@telia.com

 

Djur i bostadsområdet

Det är tillåtet att ha husdjur.

Det är förbjudet att mata fåglar från balkongen eller att lägga ut mat i buskar och planteringar.

Fåglar förorenar inte bara din balkong utan också dina grannars.

Fågellort och råttor kan vara en hälsorisk, t.ex. innebär det risk för salmonellaspridning.

Hundar och kattor ska hållas kopplade i området.

Rastning av hund och katt är ej tillåten i bostadsområdet.

Copyright @ All Rights Reserved