Arbetsgrupper

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com

Styrelsens arbetsgrupper

 

Styrelsen är uppdelad i tre arbetsgrupper.

Varje arbetsgrupp har olika arbetsområden att ansvara för.

Arbetsgrupperna har ingen beslutsrätt , utan arbetar fram beslutsunderlag till styrelsen.

Har Du ideer eller förslag som rör någon av arbetsgrupperna kontaktar Du någon

i berörd arbetsgrupp eller talar med vicevärd Håkan som förmedlar vidare kontakt.

Tillfälliga arbetsgrupper kan inrättas för att utreda en speciell fråga.

Vid sådana arbetsgrupper ingår medlemmar med särskild kompetens i gruppen.

 

 

Kommunikation & Teknik-gruppen

Gruppen arbetar med tekniska frågor som:

Fastighetsunderhåll, bredband, kabel-Tv,

energifrågor samt andra tekniska frågor.

Gruppens Medlemmar:

Tobbe Hallberg - (sammankallande)

 

Andreas Nilsson

 

Johan Sjöholm

 

Henrik Lindqvist

Copyright @ All Rights Reserved

 

Områdesmiljö-gruppen

Gruppen arbetar med den yttre miljön.

gårdarnas miljö med lekplatser,

planteringar och grönområden.

En stor fråga är hur vi förnyar

trädbeståndet inom området.

 

Gruppens Medlemmar:

Renata Wikström - (sammankallande)

Elisabeth Hallin

 

Christina Holm

 

Rebecca Bernhard

 

Fritidsgruppen:

Fritidsgruppen ordnar bl.a julgransplundring, tipspromenader, allsång, andra sammankomster samt handhar våra fritidslokaler.

Gruppens Medlemmar:

Renata Wikström - (sammankallande)

 

Andreas Nilsson

 

Johan Sjöholm

Rebecca Bernhard

 

Elisabeth Hallin

 

Christina Holm