Arbetsgrupper

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 011 - 21 51 60

E-post: brf.vilbergen@telia.com

Styrelsens arbetsgrupper

 

Styrelsen är uppdelad i tre arbetsgrupper.

Varje arbetsgrupp har olika arbetsområden att ansvara för.

Arbetsgrupperna har ingen beslutsrätt , utan arbetar fram beslutsunderlag till styrelsen.

Har Du ideer eller förslag som rör någon av arbetsgrupperna kontaktar Du någon

i berörd arbetsgrupp eller talar med vicevärd Håkan som förmedlar vidare kontakt.

Tillfälliga arbetsgrupper kan inrättas för att utreda en speciell fråga.

Vid sådana arbetsgrupper ingår medlemmar med särskild kompetens i gruppen.

 

 

Kommunikation & Teknik-gruppen

Gruppen arbetar med tekniska frågor som:

Fastighetsunderhåll, bredband, kabel-Tv,

energifrågor samt andra tekniska frågor.

Gruppens Medlemmar:

Tobbe Hallberg 0733 - 74 82 68

(sammankallande)

 

Andreas Nilsson 0705 – 77 05 66

 

Johan Sjöholm 0709 – 38 15 75

 

Henrik Lindqvist 0704 – 04 37 38

Copyright @ All Rights Reserved

 

Områdesmiljö-gruppen

Gruppen arbetar med den yttre miljön.

gårdarnas miljö med lekplatser,

planteringar och grönområden.

En stor fråga är hur vi förnyar

trädbeståndet inom området.

 

Gruppens Medlemmar:

Niclas Johansson 0706 - 41 20 14 (sammankallande)

 

Renata Wikström 0706 – 75 00 55

Elisabeth Hallin 0730 – 20 10 76

 

Fritidsgruppen:

Fritidsgruppen ordnar bl.a julgransplundring, tipspromenader, allsång, andra sammankomster samt handhar våra fritidslokaler.

Gruppens Medlemmar:

Renata Wikström 0706–75 00 55

(sammankallande)

 

Andreas Nilsson 0705 – 77 05 66

Johan Sjöholm 0709 – 38 15 75

Rebecca Bernhard 0702 - 63 86 98

 

Elisabeth Hallin 0730 – 20 10 76