Föreningsstämman

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com

Copyright @ All Rights Reserved


Föreningsstämman


Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

 

Sammanträder innan februari månads utgång.

 

Vid stämman behandlas bl.a:


Årsredovisningen, fastställande av resultat och balansräkning,

styrelsen ansvarsfrihet, val av  styrelse (ledamoter och suppleanter),

revisorer och valberedning.

 

Faställande av arvoden samt principer för andra ekonomiska ersättningar.

Ändringar av stadgar, samt behanding av ev. inkomna motioner.

 

Till stämman har alla medlemmar motionsrätt.

 

Vid stämman har alla medlemmar förslags-yttrande-rösträtt.

 

Rösträtten är knuten till lägenheten, en röst en lägenhet.

Röstning kan ske genom ombud.