Revisorer

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com

Copyright @ All Rights Reserved

 

Revisorer

Föreningens verksamhet kontrolleras av föreningsvalda revisorer

samt en revisionsbyrå.

Föreningsvalda revisorer:

 

Ordinarie Gunilla Rosengren 011 - 10 02 32

Ordinarie Lisbeth Lindberg 011 - 14 44 18

Den auktoriserade revisorn

Bo - Revision 08-73 79 030 vx

Revisors uppdrag.

Årsstämman utser 2 ordinarie revisorer med mandattiden 1 år.

HSB:s riksförbund utser en auktoriserad revisor .

Den föreningsvalda revisorn kontrollerar hur ekonomin sköts i föreningen vilket innebär att gå igenom löpande räkenskaper, inkomster och utgifter.

BoRevisons revisor ska granska årsredovisningen och se efter hur verksamheten sköts i stort, såsom ansvarsfördelning mellan ledamöter

och föreningens förvaltning och rutiner.

Vid verksamhetsårets slut skriver revisorn en revisionsberättelse som beskriver bl.a hur granskningen skett.

Revisorerna ska tillvarata medlemmarnas intressen