Styrelsens uppdrag

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com

Copyright @ All Rights Reserved


Styrelsens uppdrag


Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i Föreningslagen (FL)

och bostadsrättslagen (BRL), samt av bostadsrättsföreningens stadgar.

 

Stadgar är bestämmelser utöver vad lagen säger och handlar bl.a om regler

för andrahandsuthyrning och hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättshavare

och bostadsrättsförening vad gäller underhåll.

 

I Princip kan styrelsens uppdrag sammanfattas i följande punkter.

 

- Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.

 

- Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar

och regler så att medlemmarna kan känna sig trygga.

 

- Ta hand om alla praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen,

förutom sådant som är av större vikt för medlemmarna.

 

I dessa fall står det i stadgarna att de frågorna ska tas upp på stämman,

där alla medlemmar har chans att vara med och påverka.

 

Styrelsen sammanträder första måndagen i varje månad utom juli månad.