Föreningsinfo

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com

Föreningsinfo


Nu stoppar vi ”utlåningen” av parkeringstillstånd!!

På flera av våra parkeringsplatser står det bilar parkerade underdagtid med orange lapp i och då med ett lägenhetsnummer.

Ägare till bilarna har i flera fall jobbat på sjukhuset eller tagitbussen från Vilbergen.

Det var just detta vi ville komma åt när vi införde
parkerings- tillstånd.

Styrelsen har pratat med flera som är ansvariga för vissa av dessa parkeringstillstånd och vi kommer att pratamed fler.

Vet du med dig att du lämnat ut tillstånd för det endamålet så informera dessa om det.

Vi kommer att bötfälla dessa bilar om det fortsätter. 

Vi vet att det är flera bilar som står parkerade dagligen men som inte borde stå där.

Får vi inte stopp på detta så kommer vi att dra in parkeringstillstånden för berörda medlemmar.

Tillstånden är till för besökare, inte för pendlare eller personal på sjukhuset.


StyrelsenÅterkommande påminnelse.Påminnelse att det EJ är tillåtet att ha hundar och katter okopplade i vårt område.


Dessutom är det ägarens ansvar att se till

att hundar och katter ej rastas i bl.a. sandlådorna.


Information!

 

Om du vill abonnera på SPA eller Gym

eller rent av båda och vill betala med

avgiftsavin så måste du meddela vice värden.


Då löper det i en tremånaders period.

Vill du säga upp abonnemanget så görs det

1 mån innan nästa avi kommer ut,
annars löper 
det på 3 månader till.
Det går även att abonnera på kortare perioder.

Betalning kan göras med kort, kontant eller med swish.
Påminnelse!


Bilkörning på gårdarna äe endast tillåtet i samband
med i och urlastninhg.


Parkering är EJ tillåtet uyan ska ske vis respektive gårds parkeringsplatser.


Tänk även på att anpassa hastigheten

p.g.a. lekande barn.

Copyright @ All Rights Reserved