Vice Värd - kontoret

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com


Vice värd - Kontoret


Öppettider.

 

 Vicevärdskontorets tillgänglighet:

 

telefon 010-442 56 05 med telefonsvarare

 

eller E-post:  brf.vilbergen@telia.com

 

Vicevärdskontorets öppettider:

 

måndagar 8.30-9.00

 

Onsdagar 8.30-9.00  16.00- 18.00

 

Övrigtid efter överenskommelse.

 

Telefonsvarare dygnet runt för att lämna

meddelande till vicevärden.

 

Kontorets adress Gråbergsgatan 37 B

Copyright @ All Rights Reserved


Föreningens vicevärd Håkan Lundgren

svarar för kontakterna mellan styrelse

och medlemmar.

 

Verkställer styrelsens beslut.

 

Vicevärden svarar bl.a. för:

 

Föreningens administration och medlemsservice

 

Nyckelhantering

 

Avgiftsärenden

 

Uttag ur inre fond

 

Uthyrning av garage, P-Platser, förråd och övriga lokaler.

 

Ordningsfrågor

 

Försäkringsärenden

 

Information