Bibliotek


Bibliotek


I korridoren mellan aktivitetslokalen Vilbergsgatan 249 

och bastu och solariet är föreningens bibliotek lokaliserat.

 

Böckerna är skänkta av medlemmar och ska ses som ett komplement till Stadsbiblioteket i Vilbergens centrum.

 

I vårt bibliotek finns ett varierat utbud med något till de flesta smaker.

 

Barnböcker och ungdomsböcker saknas i utbudet.

 

För tillträde till biblioteket lånar Du nyckel hos vicevärd.

 

Om du vill skänka böcker till vårt bibliotek kontaktar Du vicevärd.