Riktlinjer för utlåning av lokal


Riktlinjer för utlåning av lokalerna

Vilbergsgatan 249 & Gråbergsgatan 63Lån av medlem vid enstaka tillfällen, motsvarande firande av högtidsdag,

skolavslutning, släktträff och dyl är fortfarande kostnadsfritt.

(Ingen förändring mot tidigare)

 

Riktlinjer för utlåning av lokal till regelbundet återkommande aktiviteter,

som inte endast vänder sig till brf Vilbergens medlemmar:

 

Hel- respektive halvdag = tidsram beräknas på samma sätt som

tillträde / nyttjande  av tvättstugor:   07.00-21.00.

 

Planering får ske inom tidsramen utifrån respektive verksamhets behov.

Ram för halvdag:  07.00-14.00 eller 14.00-21.00

Ram för heldag:    07.00-21.00

 

Kostnad:

Ersättningen för en halvdag vid enstaka tillfällen: 100 kronor

Motsvarande heldag: 200 kronor

 

Väljer man att istället boka och ta kostnaden/termin betalar man för

Halvdag: 1500 kronor eller Heldag: 3000 kronor.

Detta alternativ gäller då måndag-fredag (Ej helgdagar).

 

Termin:

Avser enligt avtalet följande tider: 1/1 – 30/6 samt 1/7 – 31/12.

 

Dokument för utskrift:

 

Avtal för Vilbergsgatan 249

 

Avtal för Gråbergsgatan 63

 

 

Vid ev. frågor kontakta Vice värden Mikael Karlkvist på 010 - 442 56 05