Överlåtelseavgift - pantsättning


Överlåtelseavgift / Pantsättning


Överlåtelseavgiften.


Vid försäljning, arv, gåva eller bodelning utgår

en överlåtelseavgift, i enlighet med föreningens stadgar,

för föreningens arbete och kostnader.

Överlåtelseavgiften är 2,5 procent av prisbasbeloppet,

vilket är 1190 kr för 2021.

Det är säljaren som betalar denna avgift enligt registrerade stadgar.


Pantsättning.


När lånet för en lägenhet läggs om, vid exempelvis försäljning eller byte av långivare, tar HSB Östra ut en administrativ avgift på 455 Kr per lån.


Avgiften tas ut för det arbete som HSB genomför då man registrerar den eventuella pantsättningen. Föreningen är skyldig att hålla register på lägenheternas pantsättningar.


Nedan följer den information som HSB har kring Pantsättning av bostadsrätt.


1. Vad är en pantsättning?

Svar: När du tar lån med din bostadsrätt som säkerhet sker det genom att bostadsrätten blir pantsatt. Pantsättningen sker mellan dig som bostadsrättshavare och långivaren, t ex en bank. Den innebär att banken har rätt till betalning ur bostadsrätten före fordringsägare utan panträtt.


2. Vilka har panträtt?

Svar: Panträtt har de långivare som du pantsätter bostadsrätten till. Dessutom har bostadsrättsföreningen panträtt för sin fordran på avgifter.


3. Hur sker pantsättning?

Svar: Pantsättningen bör vara skriftlig. Den blir giltig mot andra fordringsägare när panthavaren underrättar föreningen om att bostadsrätten pantsatts. När föreningen får en sådan underrättelse ska föreningen göra en anteckning i lägenhetsförteckningen. För föreningens panträtt gäller särskilda regler.


4. Vilka konsekvenser har en pantsättning?

Svar: Om du inte betalar de lån som ligger till grund för pantsättningen kan panthavaren begära utmätning. Detta innebär att bostadsrätten säljs genom exekutiv försäljning. När din bostadsrätt är pantsatt kan långivaren alltså känna sig ganska säker på att du sköter dina åtaganden.


5. Vad gäller om jag är gift eller sambo?

Svar: Du får inte pantsätta din bostadsrätt utan din makes eller sambos godkännande om lägenheten är er gemensamma bostad.


6. Vad är pantsättningsavgift?

Svar: Föreningen har rätt att ta ut en pantsättningsavgift för sitt arbete vid pantsättningen, om stadgarna anger det. Avgiften får högst vara en procent av prisbasbeloppet.

HSB brf Vilbergens  pantsättningsavgift är en procent av prisbasbeloppet, 455 kr för 2018.


7. Vad händer om jag inte betalar månadsavgiften?

Svar: Föreningen är skyldig att underrätta panthavaren om skulden överstiger en månadsavgift.


8. Vad händer när jag säljer bostadsrätten?

Svar: Om du har pantsatt din bostadsrätt förblir den pantsatt även om du säljer den. Panthavaren kan begära utmätning av bostadsrätten trots att den bytt ägare. Det är därför mycket viktigt att köparen kontrollerar om bostadsrätten är pantsatt. För att underlätta köparens kontroll kan du ge honom ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.