Andrahandsuthyrning


Andrahandsuthyrning


Upplåtelse i andrahandsuthyrning kräver styrelsens godkännade.


Uthyrningen godkännes max 1 år i taget, sedan krävs ny ansökan.


 Fr.o.m. 1 juli 2021 tas en avgift på 4.830;- ut för en andrahandsuthyrning.

Detta är 10% av ett prisbasbelopp och justeras varje år.


Begäran om andrahandsuthyrning skall vara skriftlig och skall innehålla skäl för begäran samt tidsperiod för den önskade andrahandsuthyrningen.

 

Den som innehar en bostadsrätt har själv ansvaret för sin lägenhet.

 

Om något går sönder är Du själv skyldig att se till att det repareras.

 

Avser du att ansöka om andrahandsuthyrning.

 

kontakta vicevärden.