Balkonginglasning


Balkonginglasning

 


Föreningen har ett generellt bygglov för balkonginglasning.

Utifrån de regler som gäller har styrelsen fattat följande beslut.

 

Inglasning måste alltid anmälas till vice värd på ett särskilt formulär som kan hämtas på vicevärds kontor.

 

Vicevärd stickprovsbesiktar och anmäler till byggnadsnämnden

om nya inglasningar.