Brandvarnare


Brandvarnare


I varje lägenhet finns en brandvarnare installerad. Brandvarnare finns även installerade i många allmänna utrymmen.

 

Det är viktigt att kontrollera att brandvarnarna fortfarande fungerar.

 

Batterierna måste kontrolleras regelbundet och vid behov bytas ut.

 

Det är varje bostadsrättsinnehavares ansvar att sköta sin egen brandvarnare.

 

Det är enkelt att avgöra om brandvarnaren fortfarande fungerar genom att använda brandvarnarens testknapp.

 

Vid behov av hjälp kontakta vicevärd.

 

Mer info om brand och inbrottslarm under "medlemserbjudanden" i menyn till vänster.