Djur i bostadsområdet


Djur i bostadsområdet

 

Det är tillåtet att ha husdjur.

 

Det är förbjudet att mata fåglar från balkongen eller att lägga ut mat i buskar och planteringar.

 

Fåglar förorenar inte bara din balkong utan också dina grannars.

 

Fågellort och råttor kan vara en hälsorisk, t.ex. innebär det risk för salmonellaspridning.

 

Hundar och kattor ska hållas kopplade i området.

 

Rastning av hund och katt  är ej tillåten i bostadsområdet.