Försäljning


Försäljning av lägenhet


Att tänka på när du ska sälja din bostadsrätt.

 

Gå igenom lägenheten noggrant med köparen. Fel och brister kan bara regleras med säljaren. Varken bostadsrättsföreningen eller mäklare tar ansvar för fel eller brister orsakade av säljaren.

 

Du ska upplysa köparen om fel och brister i lägenheten.

 

Planerar föreningen reparationer/ ombyggnader som kan påverka månadsavgiften ska du informera om detta.

 

Se till att spis, kyl/frys fungerar. Kom överens om vad som ska ingå i köpet.

 

Om flyttstädning ingår i köpet.

 

Det är du själv som står för kostnaden på alla eventuella skador i lägenheten, t.ex förstörd parkett, trasiga dörrar eller skador på fönsterglas.

 

Kontakta vicevärd för eventuell träff med anledning av försäljningen, godkännande av medlemskap för köpare m.m.

 

Köparen bör inte flytta in i lägenheten innan medlemskap beviljats.

 

Om så sker är det en otillåten andrahandsupplåtelse som kan leda till att nyttjanderätten förverkas.