Parkering

Parkering


Parkering, garage, elstolpe och MC-parkering.

 

Föreningens bilparkeringsplatser upplåts fritt för föreningens medlemmar.

Fr.o.m. 1 januari 2022 så krävs det ett nytt giltigt
parkeringstillstånd (gult) 
för våra medlermmar.


 

Särskild tillståndslapp ska placeras i bilen väl synlig.

 


Gäster på besök hos medlemmar får också parkera avgiftsfritt men det krävs även där ett giltigt parkeringstillstånd (i orange färg).

Observera att när det gäller gästparkering så gäller 24 timmarsparkering.


Parkeringstillstånden erhålls hos vice värden under kontorstid.


 

Föreningen har 141 garageplatser, 100 elstolpar för anslutning av motorvärmare, mc-platser
som 
tillhandahålls mot särskild hyra och kontrakt.

 

Kölistor är upprättade för dessa platser.

 

Intresseanmälan sker hos vicevärden för placering i kö.

 

I takt med att dessa platser blir lediga går erbjudande till

köande i tur och ordning.


Man kan inte ha både elstolpe och garage. Har man det ena och får det andra så sägs automatiskt det första avtalet upp.


Notera att garage och elstolpe inte följer lägenheten  vid försäljning och avflyttning från föreningen.

 

Avtalen upphör och platserna hyrs ut enligt turordningsprincipen till köande.

 

Om Du flyttar inom föreningen upphör inte avtalen.

 

.