Trafikregler

Trafikregler


Följande regler gäller inom föreningen.

 

Motorfordonstrafik i området är i princip förbjuden.

 

Det innebär att bilar, motorcyklar och mopeder ej får framföras inne på gångbanor eller gårdar.

 

Parkering utanför port är otillåten och medför  kontrollavgift från bevakningsbolag.

 

Bilar och motorcyklar får ej parkeras inne på gårdar och gångbanor.

Här råder generellt P- förbud.

 

Föreningens regler medger dock biltransporter för in och urlastning

inne på området.

 

Det innebär aktiv in och urlastning.

 

Överträdelse av denna regel medför en kontrollavgift.