Inre fond


Inre fond


UTill varje lägenhet finns en inre fond.

 

Den inre fonden ska användas för reparationer och underhåll av det inre i lägenheten.

 

Varje månad avsätts pengar till den inre fonden från månadsavgiften.

 

Ditt saldo finns på den specifikation som följer med

avgiftsavierna varje kvartal.

 

Uttag ur inrefond:

Vill Du ta ut pengar ur din inre fond så kontakter Du Vicevärden.

 

Tag med kvitton samt kontonummer som du vill ha pengarna insatta på

 

Vill Du ha mer information kontakta vicevärden.