Lägenheter


Lägenheter
Föreningens lägenheter består av:

 

1 r o k     280 st

 

2 r o k     306 st

 

3 r o k     195 st

 

4 r o k       5 st

 

Totalt 786 st