Månadsavgifter


Månadsavgifter


Månadsavgiften bestäms av föreningens styrelse.

 

Månadsavgiften ska täcka föreningens gemensamma kostnader

för drift underhåll och kapitalkostnader samt fondering av pengar för framtida underhåll.

 

Varje kvartal får du tre inbetalningskort i brevlådan,

avsedda för följande tre månader.

 

Avgiften betalas alltid i förskott månadsvis.

Månadsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast sista vardagen före månadsskifte.

 

På avin finns månadsavgiften samt i förekommande fall även

hyror för t ex garage, elstolpe, extra förrådsutrymme etc.

 

Om du tecknat ett eller flera sådana avtal med föreningen.

Varje avgift är specifierad på inbetalningsavin.


Avgiften kan betalas via autogiro.

Blanketter finns hos vice värden.