Mattpiskning


Mattpiskning

 


Mattpiskning sker vid särskilt uppsatta piskställningar.

 

Det är förbjudet att piska eller skaka mattor på balkongen.

 

Grannarna under uppskattar inte sand, skräp och damm från ovan.