Medlemmens ansvar


Medlemmars ansvar


Bostadsrättsinnehavaren har underhålls- och reparationsskyldighet för det inre av lägenheten så att lägenheten hålls i gott skick.

 

Föreningen svarar för att husen i övrigt är väl underhållna.

 

Till lägenhetens inre räknas:

 

Rummens väggar, golv och tak. Inredning  i kök, badrum

och övriga utrymmen tillhörande lägenheten.

 

Glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter - och innerdörrar.

 

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar men inte för utifrån synliga delar av

yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

 

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan styrelsens tillåtelse.