Hämtning av grovsopor


Hämtning av grovsopor


Vid tre tillfällen per år hämtas grovsopor.

 

Föreningen bekostar tre årliga grovsophämtningar i området.

Främst för att lösa problemen för alla medlemmar som inte

har tillgång till bil.

 

En gång under tidig vår, en gång på försommaren och en gång på hösten hyr föreningen in specialcontainers för grovsopor som ställs upp på samma plats där vi placerat våra glas och papperscontainers.

 

Sista onsdagen i februari ( t.o.m.söndag)

 

Sista onsdagen i maj ( t.o.m. söndag)

 

Sista onsdagen i oktober (t.o.m. söndag)

 

OBS! OBS!

 

Miljöfarligt gods, som exempel färgrester, kemikalier,

batterier, elektronik och glödlampor ska alltid transporteras

till kommunens returpunkter och får inte läggas bland hushållssoporna.

 

Ej använd medicin lämnas till apotek.