Hushållssopor


Hushållssopor


Miljöhusen.

 

Vi har 1 miljöhus/gård och dom är placerade på respektive parkering.

 

Skyltar och anvisningar  finns i respektive miljöhus om var  respektive sopor ska läggas.

 

Nedan finns en länk till  "Lilla Sopboken" där du kan  få ytterligare hjälp med var och  hur du ska sortera dom

olika soporna.

 

Viktigt att alla hjälps åt att sortera så allt hamnar i rätt soptunna.

 

Föreningen åläggs annars att  betala en avgift för varje kärl som innehåller fel innehåll.

 

 

"Lilla Sopboken"