Tvättstugor


Tvättstugor


Normaltvätt.

 

I föreningen finns det sjutton tvättstugor för normal tvätt.

 

Tvättstugorna får användas följande tider:

 

Vardagar 07.00-21.00

Sön och helgdagar 09.00-21.00.

 

Ett tvättpass på högst 4 timmar får bokas vid varje tillfälle.

 

Nytt tvättpass får inte bokas förrän det redan bokade är förbrukat.

 

Bokade pass måste respekteras av alla.

 

Det bokade passet är reserverat 30minuter efter den bokade starttiden.

Därefter är tiden förbrukad för den som bokat passet.

 

Grovtvättstuga.

 

I föreningen finns en grovtvättstuga.

 

En specialtvättstuga med stora maskiner, där du kan tvätta mattor

och tyngre textilier.

 

Grovtvättstugan hittar du på Gråbergsgatan 11 på gaveln.

 

Du låser upp tvättstugan genom att trycka Dallasknappen  mot dosan som sitter på väggen.

 

Grovtvättstugan är disponibel sju dagar i veckan från 07.00-21.00

 

Varje dag är indelad i tre tvätt pass:

 

kl 07.00-11.30

kl 11.30-16.30

kl 16.30-21.00

 

kl 21.00 bryts strömmen till samtliga maskiner och torkfläktar.

 

Du bokar ditt tvättpass med hjälp av din s.k. Dallasknapp,

som är kodad med ditt lägenhetsnummer.

 

Instruktioner hur du bokar med knappen finns i tvättstugan.

 

"Dallasknapp" finns att kvittera ut hos Vice Värden.

 

Torkrummen.

 

Torkrummen får användas högst 1 tmme efter bokat tvättpass.

 

Torkfläkten stängs automatiskt av kl 21.00.

 

Har du använt torkfläkten till klockan 21.00 ska torkrummet

vara tömt senast 07.00 dagen därpå.