Grundskolor

Grundskolor


Fyra  grundskolor finns  i närområdet.

 

Vilbergsskolan - tfn 15 19 07

 

Jönsbergska skolan - tfn 28 67 00

 

Ektorpsskolan - tfn 15 31 58

 

Skarphagsskolan - tfn 15 33 75