Styrelsen


Styrelsen

Namn

Roll

Telefon

E-Post

Tobbe Hallberg

Ordförande

tobbe@brfvilbergen.se

Andreas Nilsson

Vice ordförande

andreas@brfvilbergen.se

Renata Wikström

Sekreterare

renata@brfvilbergen.se

Rebecca Bernhard

Ledamot-Studieorganisatör

rebecca@brfvilbergen.se

Christina Holm

Ledamot

christina@brfvilbergen.se

Mikael Landberg

Ledamot

mikael@brfvilbergen.se

Henrik Lindqvist

Ledamot

henrik@brfvilbergen.se

Elisabeth Hallin

Ledamot

elisabeth@brfvilbergen.se

Jörn Lyberg

Ledamot


jorn@brfvilbergen.se

Per Nordin

HSB-Representant


per.nordin@hsb.se

Mikael Karlkvist

Vice värd

010 - 442 56 05

brf.vilbergen@telia.com

Vid kontakt med styrelsen: 


Använd mailen till höger.

Styrelse

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.