Arbetsgrupper

Styrelsens arbetsgrupper


Styrelsen är uppdelad i tre arbetsgrupper.

 

Varje arbetsgrupp har olika arbetsområden att ansvara för.

 

Arbetsgrupperna har ingen beslutsrätt , utan arbetar fram beslutsunderlag till styrelsen.

 

Har Du ideer eller förslag som rör någon av arbetsgrupperna kontaktar Du någon

i berörd arbetsgrupp eller talar med vicevärd Håkan som förmedlar vidare kontakt.

 

Tillfälliga arbetsgrupper kan inrättas för att utreda en speciell fråga.

 

Vid sådana arbetsgrupper ingår medlemmar med särskild kompetens i gruppen.Kommunikation & Teknik-gruppen

 

Gruppen arbetar med tekniska frågor som:

Fastighetsunderhåll, bredband, kabel-Tv,

energifrågor samt andra tekniska frågor.

 

 

Gruppens Medlemmar:

 

   Tobbe Hallberg - (sammankallande)


   Andreas Nilsson 


   Henrik Lindqvist


Mikael Landberg


Jörn Lyberg


Områdesmiljö-gruppen

 

Gruppen arbetar med den yttre miljön.

gårdarnas miljö med lekplatser,

planteringar och grönområden.

 

En stor fråga är hur vi förnyar

trädbeståndet inom området.


 Gruppens Medlemmar:

 

  Rebecca Bernhard - (sammankallande)

   

Elisabeth Hallin


Renata Wikström


Christina HolmFritidsgruppen:

 

Fritidsgruppen ordnar bl.a julgransplundring, tipspromenader, allsång, andra sammankomster samt handhar våra fritidslokaler.

 


Gruppens Medlemmar:

 

            


Rebecca Bernhard - (sammankallande)


Andreas Nilsson


Renata Wikström


Elisabeth Hallin