Arbetsgrupper

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com

Styrelsens arbetsgrupper


Styrelsen är uppdelad i tre arbetsgrupper.

 

Varje arbetsgrupp har olika arbetsområden att ansvara för.

 

Arbetsgrupperna har ingen beslutsrätt , utan arbetar fram beslutsunderlag till styrelsen.

 

Har Du ideer eller förslag som rör någon av arbetsgrupperna kontaktar Du någon

i berörd arbetsgrupp eller talar med vicevärd Håkan som förmedlar vidare kontakt.

 

Tillfälliga arbetsgrupper kan inrättas för att utreda en speciell fråga.

 

Vid sådana arbetsgrupper ingår medlemmar med särskild kompetens i gruppen.Kommunikation & Teknik-gruppen

 

Gruppen arbetar med tekniska frågor som:

Fastighetsunderhåll, bredband, kabel-Tv,

energifrågor samt andra tekniska frågor.

 

 

Gruppens Medlemmar:

 

   Tobbe Hallberg - (sammankallande)


   Andreas Nilsson 


   Henrik Lindqvist


Mikael Landberg

Copyright @ All Rights Reserved


Områdesmiljö-gruppen

 

Gruppen arbetar med den yttre miljön.

gårdarnas miljö med lekplatser,

planteringar och grönområden.

 

En stor fråga är hur vi förnyar

trädbeståndet inom området.


 Gruppens Medlemmar:

 

  Renata Wikström - (sammankallande)

   

Elisabeth Hallin


Rebecca Bernhard


Christina Holm


Mikael LandbergFritidsgruppen:

 

Fritidsgruppen ordnar bl.a julgransplundring, tipspromenader, allsång, andra sammankomster samt handhar våra fritidslokaler.

 

Gruppens Medlemmar:

 

            Rebecca Bernhard - (sammankallande)


Andreas Nilsson


Renata Wikström


Elisabeth Hallin