Motioner till stämman


Motioner till stämman


 

Som medlem har Du rätt att lämna in motion/motioner till stämman.

 

Motionen ska vara utformad som ett förslag.

 

Motionen ska även innehålla namn på förslagsställaren, adress och lägenhetsnummer.

 

Efter behandling av styrelsen, bifogas motionerna till årsredovisningen.

 

Stämman beslutar antingen bifall eller avslag på motionen.

 

Enligt stadgarna ska motionerna vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober.

 

Motionerna lämnas in till vicevärdsexpeditionen