Revisorer


Revisorer

Föreningens verksamhet kontrolleras av föreningsvalda revisorer samt en revisionsbyrå.

 

Föreningsvalda revisorer:


Ordinarie Kent Gustafsson  0704 - 82 33 07

Ordinarie  Theo Arlaman  0723 - 13 06 33

 

Den auktoriserade revisorn

Bo - Revision  08-73 79 030 vx

 

 

 

Revisors uppdrag.

 

Årsstämman utser 2 ordinarie revisorer med mandattiden 1 år.

 

HSB:s riksförbund utser en auktoriserad revisor .

 

Den föreningsvalda revisorn kontrollerar hur ekonomin sköts i föreningen vilket innebär att gå igenom löpande räkenskaper, inkomster och utgifter.

 

BoRevisons revisor ska granska årsredovisningen och se efter hur verksamheten sköts i stort, såsom ansvarsfördelning mellan ledamöter

och föreningens förvaltning och rutiner.

 

Vid verksamhetsårets slut skriver revisorn en revisionsberättelse som beskriver bl.a hur granskningen skett.

 

Revisorerna ska tillvarata medlemmarnas intressen