Elisabeth Hallin  Elisabeth Hallin valdes till styrelsesuppleant på årstämman 2014.

 

Jag arbetar inom Norrköping Kommun Socialförvaltningen

med ungdomar som har olika problemområden.

 

Har bott i HSB Vilbergen under en längre period av mitt liv.

 

Är gift och har en son som är 19 år.

 

Mina fritidsintressen är träning och att rida på min islandshäst.

Har också ett stort intresse av natur och miljö vilket gjorde att jag

hade en önskan att få var med  i arbetet  kring förbättringar 

gällande utemiljön  i föreningen.

 

Är glad över att ha blivit invald i styrelsen och ha fått förtroendet

av er medlemmar att fortsätta arbetet med att bibehålla

och förbättra  Hbs Vibergen

Elisabeth Hallin

Ledamot

E-post: elisabeth@brfvilbergen.se

Address: Vilbergsgatan 227