Mikael Landberg

HSB Brf Vilbergen

Adress: Gråbergsgatan 37B, 603 56 Norrköping

Telefon: 010 - 442 56 05

E-post: brf.vilbergen@telia.com


  -Valdes till styrelsesuppleant på stämman 2019.


-Har bott i föreningen tillsammans med min fru sedan sommaren 2005.


-Arbetar som fastighetsförvaltare på ett bostadsbolag.


-Har två vuxna barn och ett barnbarn.


-Har alltid varit idrottsintresserad och har tidigare haft uppdrag

som massör/rehabtränare inom fotbollen.Copyright @ All Rights Reserved

Mikael Landberg

Ledamot

E-post: mikael@brfvilbergen.se

Address: Vilbergsgatan 243