Styrelsens uppdrag


Styrelsens uppdrag


Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i Föreningslagen (FL)

och bostadsrättslagen (BRL), samt av bostadsrättsföreningens stadgar.

 

Stadgar är bestämmelser utöver vad lagen säger och handlar bl.a om regler

för andrahandsuthyrning och hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättshavare

och bostadsrättsförening vad gäller underhåll.

 

I Princip kan styrelsens uppdrag sammanfattas i följande punkter.

 

- Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.

 

- Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar

och regler så att medlemmarna kan känna sig trygga.

 

- Ta hand om alla praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen,

förutom sådant som är av större vikt för medlemmarna.

 

I dessa fall står det i stadgarna att de frågorna ska tas upp på stämman,

där alla medlemmar har chans att vara med och påverka.

 

Styrelsen sammanträder första måndagen i varje månad utom juli månad.

Vem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?

Det är du och dina grannar som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas och över era gemensamma utrymmen. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Föreningsstämman är också det tillfälle då ni granskar bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.